logo bandit250.ru BANDIT250.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

C. Zíbrt Jak Se Kdy V echach Tancovalo. Djiny Tance echach, Na Morav, Ve Slezsku a Slovensku, Z Vk Nejstarich A Do Nove Doby Zvlatnim Zetelem. Vbek. 136 Vyobrazenimi


Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "F. Simacek", 1895 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.

896 РУБ

похожие

Подробнее

Luigi Passarelli Nevoľník


V blízkej povojnovej budúcnosti vstupuje nový plnoletý jedinec do programu Price, nového systému spoločnosti, ktorý je prístupný pre dospelé osoby. Chlapec stretne ženu, ktorá mu otvorí nové životné perspektívy. Program Price je systém riadenia spoločnosti založený na digitálnych kreditoch. Každý dospelý jedinec je vybavený mikročipom, na ktorý sa nabijú kredity v závislosti na účasti na sociálnom živote. Odmeňovanie hodnotných činností poskytuje pripísanie prémiových kreditov a to umožňuje užívať si život v súlade s vlastným profilom. Každá osoba s mikročipom je k dispozícii, aby prejavila vlastnú hodnotu v živote s cieľom prežiť a dosiahnuť správnu odmenu podľa svojej príslušnosti. Ivano sa v tejto panoráme nachádza v ťažkej a alternatívnej situácii s obmedzenými možnosťami voľby, je nútený účtovať s tými, ktorí stvorili kreditový systém a výšku odmeny za jednotlivé činnosti.

172.35 РУБ

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

140 РУБ

похожие

Подробнее

Ivan Vazov V lonoto na Rila

Ivan Vazov V tsarstvo na samodivite

Карел Плицка, Emanuel Poche Prochazky Prahou


V zaveru Prochazek jsou na fotografiich shrnuty vyrazne objekty soucasne prazske vsstavby, coz usnadnuje prohlidku tem, jez se chteji seznamit s vyraznymi vysledky socialisticke stavebni ery mesta. I zdejsou, stejne jako v casti historicke, jen typicke pfiklady umeleckych objektu, v souladu s umeleckohistoricksm zamefenim tohoto obrazoveho pruvodce Prahou. Nakonec uvadime navrh na nektere vslety v okoli Prahy s popisem stavebnich pamatek. Nakladatelstvt i autofi jsou pfesvedceni, ze nove vydani knihy takto uspofadane bude uzitecnejst, s moznosti vetsiho a sirsiho vyuziti nez puvodni ceska a nemecka verze.Издательство: Orbis Praha

583 РУБ

похожие

Подробнее

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vztahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit, ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vynika...

537 РУБ

похожие

Подробнее

Морган Райс Premenená


V knihe Premenená (Prvá kniha zo série Upírie žurnály), je osemnásťročná Caitlin Paineová nútená opustiť pokojné prostredie malého mesta a začať chodiť na nie príliš bezpečnú strednú školu v New Yorku, pretože sa jej matka opäť musela presťahovať za prácou. Jedinou svetlou stránkou celej situácie je Jonah, Caitlinin nový spolužiak, s ktorým okamžite nájdu spoločné zaľúbenie. Než sa ale ich vzájomné sympatie stačia rozvinúť v niečo väčšieho, Caitlin zisťuje, že sa začína meniť. Zrazu sa cíti neľudsky silná, citlivá na denné svetlo a má čudný hlad, ktorému vôbec nerozumie. Snaží sa pochopiť, čo sa to s ňou deje, ale jej nutkanie ju nakoniec privedie na zlé miesto vo veľmi nevhodnom čase. Rovno pred očami sa jej tak otvorí pohľad na doposiaľ skrytý svet, ktorý existuje priamo pod ulicami New Yorku. Proti svojej vôli je vtiahnutá doprostred mocenských sporov medzi dvoma mocnými klanmi a začínajúcej vojny upírov. V tom okamihu Caitlin stretne Caleba, záhadného a mocného upíra, ktorý jej zachráni život. Potrebuje ju, aby ho priviedla na stopu legendárneho, teraz však strateného, artefaktu. Ona zasa potrebuje jeho kvôli ochrane, ktorú jej poskytuje, a odpovediam, ktoré ona nutne potrebuje poznať. Spoločne budú musieť nájsť odpoveď na jednu zásadnú otázku: Kto vlastne bol Caitlinin skutočný otec? Caitlin sa tým zároveň ocitá medzi dvoma mužmi a navyše je v hre aj niečo ďalšie: zakázaná láska. Láska medzi dvoma odlišnými rasami, kvôli ktorej obaja budú musieť riskovať. Budú však ochotní riskovať jeden pre druhého úplne všetko?

0 РУБ

похожие

Подробнее

[VK] 12v 20A power switch 250W 12V supply monitor centralized 12 v S-250-12

Ludo Petransky Seurat a neoimpresionizmus/ Сера и неоимпрессионизм


V maji roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresionistov a o niekoiko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte (olej, 1884-1886). Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo k skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia. A nielen k zrodu, ale i k nacrtnutiu jednej z tendencii, ktorou sa v nasledujucich desafrociach - v podstate az do sucasnosti - uberal maliarsky i socharsky vyvin. Celu tendenciu charakterizuje harmonizacne usilie vyplyvajuce z metodicky disciplinovanej tvorivej operacie Tudskeho ducha na hraniciach nekonecnej poezie a racionalnej geometrie. Seuratova vyzva k disciplinovanej skladbe obrazovej plochy, ktora zodpoveda vedeckej i technickej orientacii doby a Mada moznosf aktivneho zaclenenia do spolocenskej struktury, patri k najzavaznejsim odkazom prvych dobyvateTov novych umeleckych pevnin. Svedci o uprimnom hiadani zvazkov vytvarneho diela s bohatosfou Fudskej skutocnosti. Je nesporne, ze Georges Seurat i niektori dalsi majstri druhej polovice devatnasteho storocia chceli vytvorif novy zivotny styl, novu kulturu a...

191 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.Издательство: Pallas

250 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.

160 РУБ

похожие

Подробнее

Лим Ворд Smlouva o Vypořádání. Proveďte repost


Vždy žije v biografiách slavných osobností. Co byste se jich zeptali, co vysvětlit? Proč jsou v nejbohatším Rusku tolik chudých lidí? Co nemáme k tomu, abychom postavili raj na zemi? Byla nalezena správná odpověď.

56 РУБ

похожие

Подробнее

Работа в такси в Москве 50 на 50 отзывы водителей, работа ...

Таксомоторная компания «МосТакси 24 » приглашает Водителей для работы на автомобилях компании в режиме ТАКСИ, без арендной платы, первоначальных взносов и залогов, в ШТАТ.

Работа Такси В Гта Сан Андреас - sicklibrary

С сожалением вынуждены отметить тот факт, что из почти дюжины разнообразных профессий, которые в GTA: San Andreas, в пятой части серии GTA сохранилась лишь одна — таксист.

Blog rabota v taksi na zarplatu na avito vk megaudacha.ru

Blog rabota v taksi na zarplatu na avito vk. Работа водителем на ... - avito.ru Работа водителем на ... - avito.ru Объявление о вакансиях и резюме Работа водителем на зарплату в Яндекс такси в Калужской области - поиск работы и сотрудников на Avito

Работа Такси В Гта Сан Андреас - pokshorse

Покрасочные работы В этой модификации отсутствуют покрасочные работы. Показать моды с покрасочными работами..

Работа в София - SofiaJobs.com - Софийските обяви за работа

Работа в София, търсене и предлагане на работа в София, обяви търся работа, почасова и надомна работа, предлага работа София - SofiaJobs.com - Софийските обяви за работа почасова работа софия tursia rabota sofia обяви търся работа ...

Работа в такси на аренде | aetgearg

Роль фактора, способствующего осуществлению референции, как уже отмечалось, даже при неадекватном сингулярном термине может играть сама ситуация языковой коммуникации, включая ...

Работа Такси В Гта Сан Андреас - susalibrary

Развозка клиентов занимает много времени, поэтому я решил ответить на некоторые вопросы подписчиков.

Blog rabota v taksi v zavodoukovske na vk. Blog opasno li rabota v taksi images leadszahvat.ru

Доставка покупок из интернет магазина leadszahvat.ru осуществляется по всей территории России и стран СНГ.

Работа оператором такси на дому: особенности, плюсы и минусы

Особенности работы оператором такси на дому. Для многих людей работа оператором такси на дому кажется чуть ли не идеальным спасением для домоседов и мам в декрете из-за ее простоты.

Blog opasno li rabota v taksi images leadszahvat.ru

Доставка покупок из интернет магазина leadszahvat.ru осуществляется по всей территории России и стран СНГ.

Работа Такси В Гта Сан Андреас - havenbook

Надо назвать Crazy Taxi Mod. Все таксисты психи. По проложенному маршруту не один не доехал до отметки.

Работа в такси без лицензии Что будет при дтп на аренде В ...

Работа в такси без лицензии Что будет при дтп на аренде В Яндекс такси на зарплату

Blog rabota na taksi na avto kompanii v omske video ...

Blog rabota na taksi na avto kompanii v omske video. Blog rabota v taksi na zarplatu na avito vk megaudacha.ru. Blog rabota v taksi na zarplatu na avito vk. Работа водителем на ... - avito.ru Работа водителем на ... - avito.ru Объявление о вакансиях и резюме Работа водителем на зарплату в Яндекс ...

Обяви за Работа в ... - rabota.bg

Rabota.bg Имената на бизнеса Петър Андронов: Сегашните продажби не трябва да се превръщат в бъдещи загуби Лошите кредити са спирачка за икономическия растеж, твърди главният изпълнителен директор на ОББ

Kak zarabotat v taksi na arendovannoj mashin | 3650 руб в день

история МОЕЙ БЕДНОСТИ в Америке - за 20 лет жизни АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА НЕ СБЫЛАСЬ/ Жизнь в сша минусы - Duration: 28:19.

Blog rabota v taksi v zavodoukovske na vk. Blog rabota v taksi na zarplatu na avito vk megaudacha.ru

Blog rabota v taksi na zarplatu na avito vk. Работа водителем на ... - avito.ru Работа водителем на ... - avito.ru Объявление о вакансиях и резюме Работа водителем на зарплату в Яндекс такси в Калужской области - поиск работы и сотрудников на Avito

Kata Biathova, Viera Luxova Malba v Architekture


К problematike sucasneho monumentalno-dekorativneho prejavu na Slovensku do roku 1961. Издательство: Vydavatelstvo Slovenskeho Fondu Vytvarnych Umeni

300 РУБ

похожие

Подробнее

Ludo Petransky Martin Benka


VYVIN EUROPSKEHO MALIARSTVA, SOCHARSTVA Cl architektury v prvych dvoch desatrociach nasho storocia charakterizuje ofenzivny nastup a rychle striedanie celeho radu revolucnych hnuti. Umenie po predchadzajucich pripravach vkroeilo v suzvuku s dramatickymi premenami v politickej a socialne strukture vtedajsieho sveta na n?ve cesty. Slovenska vytvarna kultura za tymto procesom citelne zaostavala. Tato nepriazniva situacia suvisela s cinitelmi spolocenskymi (najma narastajuci narod-ny utiak zo strany madarskej burzoazie) i s cinitelmi kulturnymi (napr. absolutna absencia vytvarnych skol, easopisov). Nevyhovujuca kulturnopoliticka atmosfera, de-struktivny vplyv cirkvi, ale i dalsie momenty brzdili rozvoj slovenskeho vytvarneho umenia a do znacnej miery formovali i jeho vtedaisi charakter. V tychto pomeroch hladali maliari i spisovatelia vychodisko v tvorbe, ktora sa stotoznuje so zapasom о na-rodne obrodenie a slobodu. Toto pozitivne usilie sa potom prejavuje v upevnovani crt umenia narodneho formou i obsahom, ktoreho zaklady sa u nas rodili uz v styridsia-tych rokoch devatnasteho storocia. Maliari sa na tejto ceste opieraju о ludovu kulturu. ktora ]e trvanlivou schrankou ducha slovenskeho cloveka. Ona opatruje jeho narodne citenie i organicku zrastenosf s domacim prostredim. Aj preto vrucnie vztah к vidieckej tematike.

120 РУБ

похожие

Подробнее

Фильтр для пылесоса Topperr FLG 331


Фильтр для пылесоса Topperr FLG 331 изделие, отличающееся высокой степенью фильтрации. Особый материал, из которого изготовлен фильтр, эффективно задерживает до 99,5 мельчайших частичек пыли, а также пыльцы и различных микроорганизмов бактерий, пылевых клещей . Фильтр подходит для следующих моделей пылесосов LG Ellipse Cyclone: 691 VK 69161, VK 69162, VK 69163, VK 69164, VK 69165; 694 VK 69461, VK 69462, VK 69463, VK 69464, VK 69465; 703 VK 70361, VK 70362, VK 70363, VK 70364, VK 70365, VK 70368, VK 70369; 705 VK 70501, VK 70502, VK 70503, VK 70505, VK 70506, VK 70507; 706 VK 70601, VK 70602, VK 70603, VK 70604; VC 22161, VC 23201, VC 23202, VC 33203, VC 33204, VC 33205, VC 33206, VC 33209.

498 РУБ

Topperr flg-331 похожие

Подробнее

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

120 РУБ

похожие

Подробнее

Jozef Hlinka Medailerstvo na slovensku: od 16. po zaciatok 20. storocia


Medaila - kusok kovu, no ked ju drzime v ruke, musime obdivovat zrucnost umelca, ktory vedel bohaty obsah a jemne detaily stvarnif na takej malej ploske. Do medailerskeho umenia a jeho historie nas v tejto publikacii zasvacuje PhDr. Jozef Hlinka, CSc, vediici numizmatickeho oddelenia Slovenskeho narodneho muzea v Bratislave. Jadro publikacie tvori kremnicke medailerstvo, ktore v 16. a 17. storoci dosahuje umelecky vrchol a jeho portretne a morove medaily mozno zaradit medzi vrcholne prace toho druhu v europskom meradle. I ked v neskorsich storociach si najvyznacnejsich rytcov vedelo ziskali cisarske mesto Viederi a jeho rytecka akademia, cim klesol vyznam kremnickych prac, vznikla tu tradicia tvoriaca zaklad svetovej urovne nasho sucasneho medailerstva. Osobitnu kapitolu tvoria bratislavske korunovacne medaily (polovica 16. az polovica 19. storocia). Davali si ich razif uhorski krali na pamiatku svojej korunovacie a su cennym dokumentom obdobia, ked bola Bratislava hlavnym a korunovacnym mestom celeho Uhorska. Publikacia je prvym suhrnnym spracovanim tejto temy u nas a doplna ju takmer 150 ciernobielych a farebnych fotografii.

450 РУБ

похожие

Подробнее

Veronica Larsson Jak přinést dívku k orgasmu. Sex Training. uspokojit ženu v posteli?


Důležitá a užitečná příručka pro muže. Jak se stát dobrým milencem?Všechna tajemství v mé knize o mužích. Na rozdíl od mnohadalších manuálů je tato příručka napsána dívkou s velkýmmnožstvím zkušeností se sexem a dobrým vkusem v intimníchvztazích. Kdo jiný než žena vědí, co se nám líbí v posteli aco ne?Po přečtení se dozvíte všechny ženské tajemství a naučte se,jak dodat neuvěřitelnou radost z sexu manželkám, milenkám, ženáma děvčatům. Tipy a triky pro intimitu. Líbí se jí to!

296 РУБ

похожие

Подробнее

Andrej Titov Zgodbe na plaži


Morda se vam bo zdelo, da je ta knjiga sestavljena iz nepovezanih zgodb. Fant, ki sanja o morju; moški, ki ga požira ljubosumje; neuspešen poslovnež, ki želi obračunati z življenjem; stvari, ki lahko govorijo.Ljubezen, strast, nepričakovani detektivski obrati sižejev, ki so včasih na robu fantazije … Ampak, šele ko obrnete zadnjo stran, boste razumeli: avtor ne opazuje samo življenja, temveč vidi v njem najbolj zanimive stvari ter sestavlja te drobce v eno sliko sveta.

400 РУБ

похожие

Подробнее

Topperr FLG 23 фильтр для пылесосов LG Electronics


Комплект фильтров Topperr FLG 23 предназначен для пылесосов LG Electronics. В комплекте 2 фильтра:. Губчатый фильтр - защищает двигатель пылесоса от попадания крупных частиц пыли. Микрофильтр - улавливает мельчайшие частицы. Совместимые модели: Ellipse Cyclone 691: VK 69161, VK 69162, VK69163, VK 69154, VK 69165 Ellipse Cyclone 694: VK 69461, VK 69462, VK 69463, VK 69464, VK 69465 Ellipse Cyclone 705: VK 70501, VK 70502, VK 70503, VK 70505, VK 70506, VK 70507 Ellipse Cyclone: VC 22161, VC 23201, VC 23202

212 РУБ

Topperr похожие

Подробнее

Franko V. Sasinek Dejiny drievnych narodov na uzemi terajieho Uhorska


Эта книга — репринт оригинального издания (издательство "V Skalici Tla F.X. karnicla", 1867 год), созданный на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания. Редкие, забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, вновь доступны в виде печатных книг.

1153 РУБ

похожие

Подробнее

Neolux FLG-70 набор моторных фильтров для пылесоса LG, 2 шт


Набор моторных фильтров Neolux FLG-70 предназначен для пылесосов LG серий: Ellipse Cyclone (до 2014 года выпуска) VC 221**, VC 232**, VC 332**, VK 691**, VK 694**, VK 703**, VK 704**, VK 705**, VK 706**. Код оригинального набора ADQ73393602. Рекомендуем!

320 РУБ

Neolux похожие

Подробнее

Neolux L-04 бумажный пылесборник (5 шт) + микрофильтр


Пылесборники Neolux L-04 предназначены для пылесосов LG. Изготовлены из двухслойной фильтровальной бумаги. Обеспечивают идеальное качество уборки. В комплект входит универсальный фильтр защиты двигателя размером 125х195 мм. Совместимые модели: LG FVD30 , FVD37 , V-27 - V-29 , V-33 , V-C 31 , V-C 55 , V-C 59 , V-C32 - V-C35 , V-C38 , V-C39 , V-C3A , V-C3B , V-C3C , V-C3E , V-C3G , V-C45 , V- C4A5 , V-C4B4 , V-C4B5 , V-C5A , V-CA66 , V-CA67 , V-CP 54 , V-CP 55 , V-CP 56 , V-CP 73 , V-CP 74 , V-CP 95 , V-CP 96 , V-CP65 , V-CP66 , EXTRON, PASSION, STORM, SWEEPER, TURBO, TURBO ALPHA, TURBO BETA, TURBO DELTA, TURBO PLUS, TURBO X, TURBOS.

223 РУБ

Neolux похожие

Подробнее

Lisa Sabin-Wilson Launch a WordP Blog In A Day For Dummies


Let this 96-page e-book show you the quick and easy way to launch your blog WordPress is among the most popular blogging platforms. If youre ready to start your WordPress blog, this handy e-book will get you going. It gets right to the point, showing you how to create a WordPress.com account, navigate WordPress.com and use the Dashboard, customize blog settings, use themes, organize your blog, and dress it up with widgets and upgrades. A special link to dummies.com provides additional information, including video tutorials that boost your blog IQ. Read it today and have your blog up and running tomorrow! This highly focused e-book gives you the straight line on setting up a blog using WordPress.com Walks you through creating your account, navigating WordPress.com and using the Dashboard, choosing a theme for your blog, customizing settings, and organizing your blog by categories Provides further materials, including video tutorials on establishing settings and privacy controls, plus step-by-step instructions for setting up your blog Launch a WordPress.com Blog In A Day For Dummies is the quick and easy way to join the blogosphere with WordPress.com.

452.11 РУБ

похожие

Подробнее

Top House THN 103 L комплект пылесборников, 4 шт


Четырехслойные мешки-пылесборники Top House THN 103 L для пылесосов LG Electronics, cоответствуют оригинальным типам пылесборников. Изготовлены из многослойного нетканого материала Micro-Fleece на одном из лучших заводов в Германии - Aichner-Filter GmbH. Пластиковый фланец с гигиеническим клапаном, надежно приварен ультразвуковой сваркой. Антибактериальная обработка препятствует размножению патогенных организмов внутри мешка. Рекомендуются при наличии аллергии на пыль, а также семьям с маленькими детьми или домашними животными. Совместимые модели. LG Electronics: V-C3000, V-3600, V-C3600, V-C3700, V-3833T, V-4200, V-C4200, V-4400, V-C4400, V-C5800, V-5800, V-C6200; Turbo Storm: V- C2940RD, V-2940NB, V-3644HTV, V-3833T; Turbo MAX: V-C5854HTV, V C5857CTV; MAGIC: V-4245HTV, V-C4265HTV, V-C4455HTV, VC-6161, VC- 6172. V-C6253HTV, V-C6255HEV, V-3710, V-C4440 STB, V-C4440 STO.

350 РУБ

Top House похожие

Подробнее

Комментарии


#blog rabota v taksi v zavodoukovske na vk #крылова о контрольные работы по русскому языку 1 класс в 2 х частях часть 2 к #эмульсия смягчающая hydra protective 150 мл #jcwhcam 360 panoramic camera 960p vr ip wifi fisheye lens 1 3mp 3d security #q02 71 #vernel #b6 brown vintage notepad notebook diary daily memos planner agenda pu leather #5 in 1 air purifier parts replacement filter fu a420s for sharp fu 40saw sab sar #anskin #свитер женский bf collection цвет василек 1154 ав размер m 46 48 #rog swift pg248q #маркер uni px 30 цвет красный 2 2 2 8 мм #футболка для девочки acoola dubai цвет белый 20210110182_200 размер 134 #легенда 7x17 5x108 d67 1 et45 selena #ruh l400 4 0e vt #настенные часы lowell 05758 коллекция metal #snif antracite snif square ap1 antracite #сухой шампунь для кошек не требующий смывания biogance waterless cat 150 мл #полка угловая 3 х ярусная 26 cm artwelle harmonie har 041 #erikc common rail injector repair tool universal dismantling frame repair tools #шредер hsm securio af500 1 9x15 2102111 #lh 410x #2018 new baby kids beige color birthday wedding party ball gown princess prom #прибор для приготовления кексов tristar sa 1124 черный #dracula design #diy wooden personalized pendent organic beech elephant natural handmade baby #lowell настенные часы 05853r коллекция metal #кружка printio валентинка я тебя люблю #b172 l a 9x19 5x120 d72 6 et18 s #relogio masculino new temeite fashion #неваляшка яйцо art east 10 см #джордж оруэлл 1984 скотный двор сборник #component users #homsecur door phone doorbell touch key video with ir camera keypad lock remote #carr c the angel of darkness

Подпишитесь на новые товары в bandit250.ru